พ.ต.อ.วิเชียร ชุ่มชิต

ผกก.สภ.หนองม่วงไข่

พ.ต.ท.อดุลย์ อภิฉัตรวงศ์

รอง ผกก.ป.สภ.หนองม่วงไข่

พ.ต.ท.นนทชัย ไชยวัฒนานนท์

รอง ผกก.(สอบสวน) หน.งานสอบสวน สภ.ฯ

พ.ต.ท.มานพ  ใจอุ่น

รอง ผกก.สส.สภ.หนองม่วงไข่

พ.ต.ท.ไตรรัตน์  ชัยวรรณ

สวป.สภ.หนองม่วงไข่ รรท.รอง ผกก.ป.สภ.หนองม่วงไข่

พ.ต.ท.สุทิน  กรุงศรี 

สว.สส.สภ.หนองม่วงไข่

พ.ต.ท.ศิลป์  จันตาคำ

สว.อก.สภ.หนองม่วงไข่

พ.ต.ต.คณิน เหมืองพลอย

สว.(สอบสวน) สภ.หนองม่วงไข่