ตำรวจหนองม่วงไข่ล้วนมีจิตอาสา เมื่อวันที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕59 เวลาประมาณ 11.00 น. นำโดย พ.ต.ท.พิรุณ  วุฒิศรี รอง ผกก.ป.ฯ  พร้อมด้วย20 สายตรวจรถยนต์ จักรยานยนต์ และจราจร  ให้ความช่วยเหลือประชาชน     ผู้ได้รับความเดือดร้อนรถติดทางลื่นและดินหล่มเนื่องจากฝนตกติดต่อหลายวันเหตุเกิด ณ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ วัดปทุมธรรมาราม ม.ต.         หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่