สถานีตำรวจภูธรหนองม่วงไข่ จว.แพร่ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

 

ตำรวจภูรธรภาค 5 โดย พล.ต.ท.พลูทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 ได้เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวในการให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสข่าวสารยาเสพติด อาชญากรรม ตลอดจนการไม่ได้ความเป็นธรรมในเรื่องต่างๆ ซึ่งท่าน สามารถ เข้ามาเป็น สมาชิกกลุ่มไลน์ "ผบช.ภ5" ได้ 2 ช่องทาง ดูไอ้ช่องทางแรก คือ การเข้าไปเพิ่มเพื่อน ด้วย ID พิมพ์ "inthanon1" ช่องทางที่ 2 คือ การสแกนคิวอาร์โค้ด (QR CODE) นี้