สถานีตำรวจภูธรหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่  วันนี้ 12 มิ.ย.2560 เวลา 08.00 น. โดยการอำนวยการของ
พ.ต.อ.ประยูร พริบไหว ผกก.สภ.หนองม่วงไข่ มอบหมายให้ พ.ต.ท.ถาวร ยอดวีระพงษ์ รอง ผกก.ป.ฯ ร.ต.อ.อนุรักษ์ ขันแก้ว รอง สวป.ฯ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดงานจราจร พร้อมชุด จราจร สภ.หนองม่วงไข่ ให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ตามโครงการครู5 นาที

สถานีตำรวจภูธรหนองม่วงไข่ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 07.00 น. โดยการนำของ พ.ต.อ.ประยูร  พริบไหว  ผกก.สภ.หนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่  สั่งการให้ ร.ต.อ.อนุรักษ์  ขันแก้ว รอง สวป.ฯปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดจราจร ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการหน้าสถานศึกษาโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม และหน้าโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่(ม่วงไข่พิทยาคาร)

 

        

สถานีตำรวจภูธรหนองม่วงไข่ ขอประชาสัมพันธ์ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่่ 14/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก"ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะขับขี่รถ และต้องจัดให้คนโดยสารรถยนต์รัดร่างกายไว้กับที่นั่งด้วยเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถ และคนโดยสารรถยนต์ดังกล่าวต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะโดยสารรถยนต์