ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 5-15 ก.ย.59