เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559  เวลา 13.00 น. โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.ศารทูล  ประดิษฐ์  ผกก.สภ.หนนองม่วงไข่  ได้เชิญคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.หนองม่วงไข่  ร่วมประชุมตามวาระประจำเดือน มีนาคม2559  เนื่องจากมีข้อราชการเร่งด่วนเกี่ยวกับการจัดทำโครงการศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจำท้องถิ่น (ศปถ)

 หมวดหมู่รอง