โครงการ 1 ตำรวจ 1 หมู่บ้าน

วันนี้ 21 มี.ค. 2566 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ทิพดล สำราญรื่น ผกก.สภ.หนองม่วงไข่ พ.ต.ท.อดุลย์ อภิฉัตรวงศ์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ต.วงค์ชัยรัตน์ กาสร้อย สวป.ฯ มอบหมายให้ร.ต.อ.สวัสดิ์ ตาสาย รอง สวป.ฯ พร้อมชุด ชมส. ออกดำเนินการตามโครงการผ้าป่าแจ้งเบาะเเส ข้อมูลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด โครงการ 1 ตร. 1 หมู่บ้าน โครงการ RTP cyber villege และพบปะเยี่ยมเยือนผู้นำชุมชนในพื้นที่ ต.หนองม่วงไข่ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.หนองม่วงไข่ โดยความร่วมมือจากนางวรรณภาภรณ์ หอมคำพัด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.หนองม่วงไข่ ฯ