ประกาศสถานีตำรวจภูธรหนองม่วงไข่

เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy)