โทษภัยบัญชีม้า

วันนี้มีอินโฟกราฟิก สร้างการเรียนรู้เรื่องโทษภัยจากการรับจ้างเปิดบัญชีม้า และการชักชวนเล่นพนันออนไลน์

ฝากประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ให้ประชาชนทราบ จะได้ไม่ถูกหลอกลวงให้กระทำผิด