การมีส่วนร่วมของประชาชน

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2566 เวลา 16.00 น. พ.ต.อ.ทิพดล สำราญรื่น ผกก.สภ.หนองม่วงไข่ พ.ต.ท.อดุลย์ อภิฉัตรวงศ์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ต.วงค์ชัยรัตน์ กาสร้อย สวป.ฯ ร.ต.อ.สิระเดช ปะละใจ รอง สวป .ฯ ร.ต.อ.สวัสดิ์ ตาสาย รอง สวป.ฯ ร.ต.ท.ณรงค์ วงศ์จ๋า รอง สว(ป.)ฯพร้อมชุด ชมส. ออกดำเนินการตามโครงการผ้าป่าแจ้งเบาะเเส ข้อมูลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่ ต.แม่คำมีและโครงการ 1 ตำรวจ 1 หมู่บ้าน ณ ที่ทำการกำนัน ต.แม่คำมี โดยนายสหวัฒน์ พิมสาร  กำนัน ต.แม่คำมี เป็นประธาน